2 % z daní pre nemocnice

PODPORTE NAŠE
NEMOCNICE

a darujte nám 2 % z daní

DAROVAŤ 2 %

PODPORTE PROJEKTY
NADÁCIE AGEL

Viac o nadácii

Podporte naše nemocnice a darujte nám 2 % z daní

Zdravotníci majú za sebou vyčerpávajúce dva roky. Pacienti tiež.

Za 2 % z daní venované NADÁCII AGEL kúpime prístroje, ktoré personálu prácu uľahčia a pacientom poskytnú ešte  lepšiu zdravotnú starostlivosť. Taktiež za darované 2 % z daní pomôžeme hendikepovaným a tým, ktorí to najviac potrebujú - seniorom, matkám v núdzi, deťom zo sociálne znevýhodnených pomerov v oblasti vzdelávania a deťom z Centier pre deti a rodiny.

POMÔŽME SI NAVZÁJOM. ĎAKUJEME.

DAROVAŤ 2 %

NADÁCIA  AGEL

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike už od roku 2011. Je súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Naším poslaním je pomáhať osobám s hendikepom a potrebným organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.

Prispievame najmä na:

  • nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok
  • náklady na asistenčné a odľahčovacie služby
  • pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach
  • rozvoj zdravotnej starostlivosti, diagnostických a liečebných metód
  • vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií

Viac o nadácii

Vaše 2 % z daní už pomohli:

Rehabilitačný pobyt pre Oliverka

4-ročný Oliverko musí v dôsledku predčasného narodenia a diagnózy detská mozgová obrna absolvovať množstvo rehabilitačných procedúr, na ktoré mu prispela NADÁCIA AGEL. Vďaka Oliverkovej vytrvalosti sa mu zlepšili celkové motorické funkcie, státie pri opore, kvalita chôdze a došlo k nárastu svalovej sily v oblasti chrbta, prednej brušnej steny a nôh.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL

Projekt „Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL“ sme vyhlásili pre kolegu/kolegyňu, prípadne pacienta/pacientku, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

V rámci tohto projektu  vysníval sen kolektív Chirurgickej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca pre kolegynkinu trojročnú dcérku. NADÁCIA AGEL darovala Carinke rehabilitačný pobyt v Kováčovej, aby malá slečna mohla behať ako ostatné detičky a prežiť plnohodnotný život.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL

Splnili sme tiež sen, ktorí vysnívali kolegovia a priatelia Nemocnice AGEL Bánovce pre Petra, ktorý stál pri lôžkach pacientov s covidom a sám prekonal najťažší priebeh tohto ochorenia. NADÁCIA AGEL mu uhradila rehabilitačný pobyt, aby sa dokázal postaviť na nohy a vrátil sa s plným nasadením do práce.

Delfínoterapia pre Mirka

Mirko je 13-ročný chlapec, bola mu diagnostikovaná vývinová porucha ADHD, pre ktorú je charakteristický neprimeraný stupeň pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Taktiež trpí Aspergerovým syndrómom, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým vníma svet a nadväzuje vzťahy s druhými. Ľudia s týmto syndrómom vidia, počujú a cítia svet inak. Toto postihnutie je zásadným aspektom ich identity. Vďaka NADÁCII AGEL mohol Mirko absolvovať deflínoterapiu na Ukrajine, ktorá bola prospešná pre jeho rozvoj, pozitívne vplývala na fyzické i psychické vyčerpanie. Súčasťou terapie bola masáž, ktorá mu uvoľnila svalstvo na tele a masáž tváre zase prispela k jeho lepšej artikulácii.

Senzorické, cvičebné, relaxačné a didaktické pomôcky pre Špeciálnu základnú školu vo Zvolene

NADÁCIA AGEL poskytla Špeciálnej základnej škole vo Zvolene, ktorá vzdeláva 125 žiakov s mentálnym, telesným i viacnásobným postihnutím, ale aj žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na zakúpenie senzorických, cvičebných, relaxačných a didaktických pomôcok. Vďaka špeciálnemu vybaveniu môžu svojich žiakov stimulovať, rozvíjať a aktivizovať ich zmysly, emocionalitu, koncentráciu, komunikáciu, tvorivosť, jemnú a hrubú motoriku, fantáziu, kooperáciu, kombinačné myslenie, rozvíjať ich individuálne schopnosti, sociálne kompetencie a tiež im poskytnúť relax, oddych, upokojenie a pozitívne ovplyvnenie ich psychického a fyzického smerovania.

Ježiško potešil deti v centrách pre deti a rodiny, deti a mamičky azylového domu, seniorov na oddelenia dlhodobo chorých a  v  Senior centre.

NADÁCIA AGEL opäť pripravila projekt „Čarovné Vianoce s NADÁCIOU AGEL“, v rámci ktorého zamestnanci zdravotníckych zariadení pripravili darčeky pre deti z Centier pre deti a rodiny v Leviciach a Jesenníku, deti a mamičky z Azylového domu Emauzy v Holíči a tiež pre seniorov na oddeleniach dlhodobo chorých všetkých zdravotníckych zariadeniach Skupiny AGEL SK a pre seniorov v Senior centre Sv. Kataríny v Handlovej. Spolu so zamestnancami sme odovzdali viac ako 283 darčekov.

V Nemocnici AGEL Komárno

bola vďaka 2 % z dane dodaná centrifúga pre krvné vaky pre laboratóriá.

V Nemocnici AGEL Zvolen sme zakúpili prístroj na lokálnu kryoterapiu.

Prínosom lokálnej  kryoterapie je široké použitie  na liečbu úrazových, pooperačných, zápalových a degeneratívnych stavov pohybového aparátu. ,,Prístroj z rady cryoair mini dopĺňa naše terapeutické metódy, ktoré využívame pri liečbe pohybového ústrojenstva. Lokálna kryoterapia  sa aplikuje priamo na postihnuté miesto, je to extrémny chlad s teplotou mínus 32 stupňov Celzia, dĺžka aplikácie je  preto len veľmi krátky čas – cca 2-3 minúty,“ vysvetľuje MUDr. Jana Kramerová, primárka Oddelenia fyziatrie, rehabilitácie a liečebnej balneológie, kam nový prístroj putoval.

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ CHCEM DAROVAŤ 2 % Z DANE?

01

KROK

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie ,,Potvrdenia o zaplatení dane“.

02

KROK

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (nájdete ho aj v tlačivách Na stiahnutie). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

03

KROK

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania. Vyplnené tlačivá podajte do 30. apríla osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

VYBERTE SI VAŠU NEMOCNICU A DARUJTE JEJ 2 %

AGEL Clinic
Subjekt: AGEL Clinic
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Fakultná nemocnica AGEL Skalica
Subjekt: Fakultná nemocnica AGEL Skalica
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Bánovce
Subjekt: Nemocnica AGEL Bánovce
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Handlová
Subjekt: Nemocnica AGEL Handlová
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Komárno
Subjekt: Nemocnica AGEL Komárno
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Košice-Šaca
Subjekt: Nemocnica AGEL Košice-Šaca
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Krompachy
Subjekt: Nemocnica AGEL Krompachy
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Krupina
Subjekt: Nemocnica AGEL Krupina
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Levice
Subjekt: Nemocnica AGEL Levice
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Levoča
Subjekt: Nemocnica AGEL Levoča
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Subjekt: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica AGEL Zvolen
Subjekt: Nemocnica AGEL Zvolen
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Subjekt: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

AGEL SK
Subjekt: AGEL SK
Prijímateľ 2 % za rok 2020: NADÁCIA AGEL
Sídlo prijímateľa: Palisády 56, 811 06 Bratislava
IČO prijímateľa: 35555394
Stiahnite si vyhlásenie: príloha tlačivo

Letáky

Leták

INFORMAČNÝ LETÁK

Zobraziť leták

Nadácia AGEL

NADÁCIA AGEL

Zobraziť leták

KONTAKT

V prípade otázok nám zavolajte alebo nás kontaktujte cez online formulár, ktorý nájdete nižšie na stránke. Ozveme sa vám čo najskôr.
Palisády 56, 811 06 Bratislava, +421 0903 440 912, marta.csergeova@nadaciaagel.sk